Vad innebär factoring?

Factoring är en tjänst som erbjuds av finansbolag av olika slag, och ibland även av banker. Det är ett alternativ till att låna pengar som innebär att du som företagare säljer dina fakturor. Du får pengar i stort sett omgående, och dina kunder betalar istället sin faktura till det finansbolag som köpt dem. Detta medför en kostnad för dig som företagare, men kan vara mer fördelaktigt än räntor på lån oavsett om det är långsiktiga eller korttidslån. Detta sätt att finansiera sitt rörelsekapital är mycket vanligt, och det förekommer både bland små företag och stora välkända bolag. 

Varför?

Det är idag mycket vanligt att flödet av både varor och tjänster, samt betalningar för dessa, sker "just in time" och det innebär att det ibland kan bli ett glapp mellan inkomsterna och utgifterna för företaget. Att sälja fakturor är då ett snabbt sätt att lösgöra kapital och är en snabbare lösning än ett banklån. 

Hur?

Kontakta factoringföretag och jämför både deras priser och deras villkor. När du sedan valt en som passar dig erbjuder du dem att köpa dina fakturor. När ett köp genomförs kommer du att få dina pengar till ditt konto inom 24 timmar, och dina kunder kommer att få en ny faktura utställd. Med samma villkor, och samma summa. Dina kunder kommer således inte att bli påverkade på något sätt. Du väljer själv hur många fakturor du vill sälja, och hur ofta du vill göra det. 

29 Jan 2019